Podsumowanie projektu

jfolWystąpienie prof. Joachima Foltysa, prezesa Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego i dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania znalazło się w programie konferencji podsumowującej działania realizowane w ramach projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu", która odbyła się 15 grudnia na Politechnice Opolskiej. Konferencję zaszczycił swoją obecnością rektor politechniki, prof. Marek Tukiendorf, gościem honorowym była pani Sabine Haake, konsul Niemiec w Opolu, a wśród prelegentów nie zabrakło prof. Lothara Krolla, dziekana Wydziału Mechanicznego z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, który podzielił się swoimi doświadczeniami na temat współpracy nauki z biznesem w Niemczech. Na program konferencji złożyły się równie ż wystąpienia uczestników programów stażowych realizowanych w ramach projektu (dr inż. Andrzej Bieniek, mgr inż. Waldemar Fedak - naukowiec oraz przedsiębiorca), ciekawą prezentację przedstawił poseł Ryszard Galla zapoznając obecnych z efektami dobrych praktyk we współpracy polsko-niemieckiej i rolą instytucji otoczenia biznesu.

Na tle prezentowanych materiałów ciekawie zabrzmiało wystąpienie prof. Foltysa, który - jak sam zaznaczył - podchodzi do przedstawianych zagadnień z pozycji adwokata diabła - innowacje, temat w ostatnich latach bardzo modny, to składowa procesu zarządzania i tylko tak należy do niego podchodzić. Prawdziwym wyzwaniem jest przekonanie sektora MŚP do zainwestowania w innowacyjność – stwierdził profesor. Nie należy zapominać, że w biznesie nadrzędna jest perspektywa finansowa i przedsiębiorcy będą inwestować w innowacyjne rozwiązania tylko wtedy, gdy wpłynie to korzystnie na bilans – dodał. Prof. Foltys zwrócił jeszcze uwagę na takie zagadnienia jak rosnąca waga aktywów niematerialnych (licencje, wzory użytkowe) czy bezpieczeństwo informacji stanowiące inny aspekt innowacji. Na zakończenie zaproponował obecnym gotowość zaprezentowania realizowanego w Opolskim Parku Naukowo-Technologicznym projektu w ramach POKL 8.1.1, w którym zastosowano unikalne rozwiązania dla wypracowania nowoczesnych kompetencji zawodowych.
Konferencję „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu" przygotowali koordynatorzy projektu Agnieszka Nawrocka i Maciej Gruszecki z Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.

K. Duda

Odsłony: 1207