OPNT na Dniu otwartym

W odbywający się z inicjatywy ministerstwa na Politechnice Opolskiej Dzień otwarty promujący kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne włączył się także Opolski Park Naukowo-Technologiczny prezentując licznie przybyłych uczniom w niezwykle atrakcyjny sposób właśnie realizowany projekt (Projekt pn. „PWP Skuteczny program coachingu dla podniesienia kompetencji pracowniczych opolskich dla sytuacji kryzysowych – PROGRAM PERARIUS zgłoszony w konkursie 1/POKL/8.1.1./PWP/2013).

Partnerami OPNT w tym projekcie są Politechnika Opolska, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Fundacja Seina z Koszyc na Słowacji, a celem ogólnym jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu coachingu dla przedsiębiorców przy wykorzystaniu mobilnego laboratorium kompetencji 3D. Ta tajemniczo brzmiąca nazwa oznacza po prostu, że można uczyć pracowników i badać ich kompetencje zawodowe wykorzystując przestrzeń wirtualną, czyli można zostać florystą nie mając w rzeczywistości do czynienia z roślinami, poznać zawód spawacza czy mechanika samochodowego nie opuszczając pomieszczenia z komputerem dysponując jednak wysoko specjalistycznym oprogramowaniem. Po prostu zakłada się na głowę specjalny hełm i ... można zaczynać naukę. Tak właśnie było na Dniu otwartym. W uczelnianym Łączniku, gdzie zwykle odbywają się tego typu imprezy przygotowane zostały przez OPNT trzy stanowiska pracy, czyli komputery wyposażone w specjalne oprogramowanie i hełmy OCULUS. Oprogramowanie, napisane pod konkretne zapotrzebowanie według przygotowanego scenariusza to platforma do tworzenia interaktywnych aplikacji czasu rzeczywistego z efektem stereoskopii. Jest to otwarte środowisko graficzne, które może być rozwijane w zależności od potrzeb klienta lub konkretnego projektu dając możliwość efektywnej komunikacji. Oprogramowanie Quazar3D to doskonałe narzędzie znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu (symulatory, trenażery, prezentacja produktu) poprzez edukację (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), muzealnictwo, biura projektowe (weryfikacja projektu, szkolenia) do administracji (centra decyzyjne, centra kompetencji, zarządzanie danymi, wizualizacja danych). Stosowane w projekcie hełmy OCULUS to technologia nowa w skali światowej stosowana dotychczas głównie w instytucjach kryzysowych i zarezerwowana dla wąskiej grupy użytkowników. Jej upowszechnienie otwiera nowe możliwości i zastosowania.
Aby w najprostszy sposób pokazać możliwości technologii 3D na chętnych czekała przejażdżka górską kolejką. Reakcje niektórych pasażerów „rozpędzonej kolejki" siedzących na krześle przed monitorem komputera wywoływały u kolegów salwy śmiechu, ale już próby poruszania się po warsztacie samochodowym okazały się dla nie lada wyczynem.
W tajniki poruszania się po wirtualnym warsztacie wprowadzał uczestników Dnia otwartego koordynator projektu, dr inż. Piotr Bębenek. Całość była na tyle atrakcyjna, że nie dziwiły tłumy młodzieży gromadzące się przy stanowisku OPNT.
Pokaz możliwości zastosowanego w projekcie oprogramowania na Dniu otwartym był zarazem próbą generalną przed zagraniczną prezentacją. Nazajutrz prof. Joachim Foltys, prezes OPNT udawał się do Heidelbergu aby przedstawić na tamtejszym uniwersytecie podczas konferencji zorganizowanej przez DieDS Akademie realizowany projekt i potencjalne obszary jego zastosowań. Uzupełnieniem wykładu profesora miał być pokaz przygotowany przez koordynatora projektu.
Kolejną okazją do prezentacji możliwości zastosowań technologii 3D jest zaplanowany na koniec maja Opolski Festiwal Nauki, gdzie OPNT także zgłosił swój udział.

Krystyna Duda

Odsłony: 1095