Wizyta w Heidelbergu

Udany wyjazd promujący możliwości wykorzystania przestrzeni wirtualnej 3D w badaniu i doskonaleniu kompetencji.

Na zaproszenie Die DS Akademie Deutschlad działającej we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu prof. Joachim Foltys, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej i prezes Opolskiego Parku Naukowo Technologicznego sp. z o.o. przebywał z krótką wizytą w Heidelbergu. Celem wyjazdu było uczestnictwo w konferencji poświęconej poszukiwaniom nowych modeli w kształceniu zawodowym oraz prezentacja realizowanego aktualnie projektu. Projekt pn. „PWP Skuteczny program coachingu dla podniesienia kompetencji pracowniczych opolskich dla sytuacji kryzysowych – PROGRAM PERARIUS zgłoszony został w konkursie 1/POKL/8.1.1./PWP/2013. Partnerami OPNT w tym projekcie są Politechnika Opolska, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Fundacja Seina z Koszyc na Słowacji, a celem głównym jest zaadoptowanie w regionie innowacyjnego modelu coachingu dla przedsiębiorców przy wykorzystaniu nowych metod i technik doradczych w ramach utworzonego w projekcie Laboratorium Kompetencji 3D. Projekt, którego realizacja trwa od 1.04.2014 do 31.07.2015 r. adresowany jest do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego, a uczestnikami doradztwa są pracownicy MŚP, w tym prowadzący działalność gospodarczą z wykształceniem wyższym, średnim i zasadniczym zawodowym. W realizacji projektu zastosowano technologie wykorzystane dotychczas głównie w instytucjach kryzysowych, w efekcie to, co kiedyś dostępne było dla nielicznej grupy, udało się przeniesień do praktyki, a technologia 3D sprowadzona została do badania i doskonalenia kompetencji pracowniczych. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Izba Rzemieślniczą w Opolu umożliwiła badanie i podnoszenie kompetencji pracowników i przedsiębiorców bez budowania konkretnych stanowisk. Zastępuje je przestrzeń wirtualna, czyli można zostać florystą nie mając w rzeczywistości do czynienia z roślinami, poznać zawód spawacza czy mechanika samochodowego nie opuszczając pomieszczenia z komputerem przy założeniu, że dysponuje się wysoko specjalistycznym oprogramowaniem. Oprogramowanie zastosowane w realizowanym projekcie napisane zostało pod konkretne zapotrzebowanie według przygotowanego scenariusza, a jest to platforma do tworzenia interaktywnych aplikacji czasu rzeczywistego z efektem stereoskopii. Jest to otwarte środowisko graficzne, które może być rozwijane w zależności od potrzeb klienta lub konkretnego projektu dając możliwość efektywnej komunikacji. Oprogramowanie Quazar3D to doskonałe narzędzie znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu (symulatory, trenażery, prezentacja produktu) poprzez edukację (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), muzealnictwo, biura projektowe (weryfikacja projektu, szkolenia) do administracji (centra decyzyjne, centra kompetencji, zarządzanie danymi, wizualizacja danych). Zastosowane oprogramowanie wraz z hełmami OCULUS otwierają nowe możliwości w wielu innych obszarach.
Prezentacja przedstawiona na konferencji przez prof. J. Foltysa jak i towarzyszący jej pokaz możliwości praktycznych przygotowany przez koordynatora projektu dra inż. Piotra Bębenka wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie uczestników. To otwiera nowe możliwości na współpracę – pokreślił prof. Foltys. Znaczenie konferencji dobrze ilustruje udział w podsumowującym całość bankiecie europejskich tuzów biznesu i nauki – dodaje prezes.
Krystyna Duda

Odsłony: 1081