Tytuł mistrza w zawodzie dla studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej

Efektem współpracy łączącej Opolski Park Naukowo-Technologiczny z Izbą Rzemieślniczą w Opolu jest zaproszenie studentów i absolwentów opolskie uczelni technicznej do zdobycia elitarnego tytułu mistrza w zawodzie.
Izba Rzemieślnicza w Opolu jako jedyna na Opolszczyźnie organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła potwierdzać może kwalifikacje zawodowe na poziomie czeladniczym i mistrzowskim, a warto pamiętać, że dokumenty wystawiane przez izbę opatrzonę są pieczęcią z godłem państwowym i honorowane w krajach europejskich, gdzie do uruchomienia działalności gospodarczej wymagane są kwalifikacje zawodowe (tytuł mistrza).
Kwalifikacje zawodowe można potwierdzić aż w 126 zawodach. Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).
Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Etap praktyczny realizowany jest w zakładach rzemieślniczych lub pracowniach branżowych. Etap teoretyczny można zorganizować w Izbie Rzemieślniczej w Opolu lub we wskazanym miejscu, na przykład na Politechnice Opolskiej.
Cena egzaminu mistrzowskiego dla studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej wynosi 700 zł.
Szczegółowe informacje na temat wymagań kandydatów na mistrzów oraz samego egzaminu zawierają załączniki: Informacja na temat przebiegu egzaminu mistrzowskiego oraz Wymagania dla kandydatów na egzamin mistrzowski.

Więcej informacji

Odsłony: 1019