Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla polskiego rzemiosła" dla prof. Joachima Foltysa

Prof. Joachim Foltys, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania a także prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego, inicjator licznych przedsięwzięć łączących naukę z biznesem od lat współpracuje także z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, gdzie dał się poznać jako pomysłodawca wielu inicjatyw służących rozwojowi polskiego rzemiosła. Jako człowiek z przemysłu - co zwykł podkreślać – widzi rolę nauki z nieco innej perspektywy. Izbę Rzemieślniczą zawsze postrzegał jako poważnego partnera, a rzemiosło jako adresata wielu propozycji innowacyjnych rozwiązań z obszaru techniczno- technologicznego, ekonomicznego, marketingowego i innych, które – jako Politechnika Opolska poprzez Opolski Park Naukowo Technologiczny może zaoferować, zwłaszcza w sferze innowacyjnych usług naukowo-badawczych. Zatem potencjału jaki stanowią kilkuosobowe firmy działające w województwie trudno nie doceniać. Warto pamiętać , że opolska izba zrzesza w całym regionie opolskim ok. 2000 - mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

IR w Opolu na mocy zawartego porozumienia jest partnerem Politechniki Opolskiej, a to daje m.in. jej absolwentom i studentom możliwość ubiegania się o tytuł mistrza w zawodzie. Prof. J. Foltys współtworzył także ranking „Złotą setkę" firm województwa opolskiego zakończony galą na Politechnice Opolskiej, na której wyróżnienia odbierali „tygrysy „ i „filary" gospodarki naszego regionu. Z jego inicjatywy na uczelni odbywają się „podatkowe czwartki", podczas których z porad specjalistów od podatków skorzystać mogą studenci i nie tylko. W przygotowaniu kolejna inicjatywa pn. Akademia podatkowa, której celem jest wsparcie opolskich przedsiębiorców wiedzą praktyczną, a w jej przygotowanie włączyła się także Izba Skarbowa, Opolski Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, ZUS, Izba Celna i PFRON. A to tylko niektóre z licznych inicjatywa dziekana.
Zaangażowanie prof. Foltysa zostało dostrzeżone i docenione przyznaniem mu przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu odznaczenia - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla polskiego rzemiosła" . To zaszczytne wyróżnienie - wyższym jest już tylko Szabla Kilińskiego (w 1999 r. odebrał ją Jan Paweł II) zostało wręczone profesorowi 17 kwietnia br. w siedzibie izby na uroczystości , podczas zwoływanego raz do roku Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu.

K. Duda

Odsłony: 1479