Tytuł mistrza w zawodzie dla studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej

Efektem współpracy łączącej Opolski Park Naukowo-Technologiczny z Izbą Rzemieślniczą w Opolu jest zaproszenie studentów i absolwentów opolskie uczelni technicznej do zdobycia elitarnego tytułu mistrza w zawodzie.

Izba Rzemieślnicza w Opolu jako jedyna na Opolszczyźnie organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła potwierdzać może kwalifikacje zawodowe na poziomie czeladniczym i mistrzowskim, a warto pamiętać, że dokumenty wystawiane przez izbę opatrzonę są pieczęcią z godłem państwowym i honorowane w krajach europejskich, gdzie do uruchomienia działalności gospodarczej wymagane są kwalifikacje zawodowe (tytuł mistrza).
Kwalifikacje zawodowe można potwierdzić aż w 126 zawodach. Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).
Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Etap praktyczny realizowany jest w zakładach rzemieślniczych lub pracowniach branżowych. Etap teoretyczny można zorganizować w Izbie Rzemieślniczej w Opolu lub we wskazanym miejscu, na przykład na Politechnice Opolskiej.
Cena egzaminu mistrzowskiego dla studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej wynosi 700 zł.
Szczegółowe informacje na temat wymagań kandydatów na mistrzów oraz samego egzaminu zawierają załączniki: Informacja na temat przebiegu egzaminu mistrzowskiego oraz Wymagania dla kandydatów na egzamin mistrzowski.
kd

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA EGZAMIN MISTRZOWSKI

Do egzaminu mistrzowskiego mogą przystąpić:
1. Studenci po drugim roku studiów, którzy ukończyli technikum w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym chcą zdawać egzamin.

Przykład
Student trzeciego roku, który ukończył technikum mechaniczne może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego w następujących zawodach:

 • elektromechanik
 • mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz
 • lakiernik.

Student trzeciego roku, który ukończył technikum budowlane może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego w następujących zawodach:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • brukarz
 • kamieniarz
 • malarz-tapeciarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • dekarz
 • cieśla
 • monter izolacji przemysłowej
 • blacharz izolacji przemysłowej

2. Studenci ostatniego semestru studiów drugiego stopnia na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym chcą zdawać egzamin.

3. Studenci po trzecim roku posiadający tytuł czeladnika w zawodzie, w którym chcą zdawać egzamin mistrzowski.

4. Studenci po pierwszym roku studiów posiadający tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym chcą zdawać egzamin
5. Studenci dowolnego roku studiów posiadający sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej

Jeżeli nie wiesz czy spełniasz te wymagania a chciałbyś zdać egzamin mistrzowski w wybranym zawodzie zadzwoń lub przyjdź do Izby. Chętnie pomożemy.
Studentów, którzy nie spełniają ww. wymagań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu. Istnieje możliwość zdania egzaminu sprawdzającego lub czeladniczego w wybranym zawodzie, który jest etapem w procesie zdobywania tytułu mistrzowskiego.
Ponadto doradcy zawodowi Izby pomogą w ustaleniu ścieżki kariery zainteresowanym studentom.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
Ul. Katowicka 55
II piętro pokój 2.12
45-061 Opole
Tel. 77 454 31 73

Pliki do pobrania