Misja i cele

Nasza misja
Najważniejszymi atutami regionu opolskiego są jego kapitał ludzki, wysoka kultura rolna i techniczna oraz lokalne tradycje wytwórcze, kultywowane od wielu pokoleń.

Wizytówką regionu jest prężny przemysł chemiczny, tworzony przez ponad 70 przedsiębiorstw i zatrudniający kilkanaście tysięcy osób. Wysoko rozwinięty jest również sektor przetwórstwa rolno-spożywczego.

Misją Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wykorzystanie tego potencjału, co pociągnie region ku innowacjom i nowoczesności.

Nasze cele

  • budować środowisko dla innowacji, więcej uwagi przywiązywać do stosowania osiągnięć naukowych w praktyce gospodarczej, by wyzwolić inicjatywy biznesowe wśród naukowców, bo żadne narzędzie administracyjnych zachęt nie zadziała tak skutecznie jak realny zysk.
  • skutecznie działać na polu transferu technologii - chcemy być sprawnym ogniwem łączącym to, co powstaje w umysłach i laboratoriach naukowców z tym, czego potrzebuje przemysł i odwrotnie - w gruncie rzeczy chodzi o jak najbliższy kontakt nauki z biznesem.
  • Park powinien być instytucją wdrażającą Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.
    Zamierzamy zatem promować i tworzyć klastry innowacyjne, które służyć będą podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Początkowo planujemy utworzenie dwóch klastrów, składających się z podmiotów gospodarczych i instytucji działających w segmentach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz chemicznym. Klastry mają służyć wymianie pomysłów innowacyjnych, jak nowy produkt, surowiec, technologia, wzór użytkowy.
Odsłony: 1314