Nasz Zespół

Prezes OPNT - Dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. Politechniki Opolskiej

Koordynator ds. OPNT – mgr Krystyna Duda