Organizacja

Władze spółki:

OPNT został utworzony i funkcjonuje w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie Wspólników:
Politechnika Opolska (100% udziałów)

Rada Nadzorcza:
Anna Czabak, Barbara Hetmańska, Teresa Białowąs - Woźniak

Zarząd jednoosobowy:
dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO - prezes od 1.03.2013 r.