Polityka Prywatności

Polityka Prywatności OPNT

1. Gromadzenie danych na stronie www.opnt.pl

Informacje wyeksponowane na stronie www.opnt.pl wprowadzane są przez administratora strony tj. Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. na podstawie ankiet/tekstów źródłowych/rozmów dobrowolnie dostarczanych przez użytkowników portalu lub na podstawie informacji ogólnodostępnych na innych serwisach i stronach domowych przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych, jednostek B+R, jednostek samorządowych itp.

Naszą politykę prywatności opieramy na następujących rozwiązaniach:

  • ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych/instytucjonalnych i ich ochrona,
  • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
  • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe / instytucjonalne, ich poprawiania i usuwania.

Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem www.opnt.pl,
  • po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy wydawca przekaże pieczę nad tą witryną innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności,
  • informacje zostały ujawnione przez samego użytkownika w sposób świadomy. Wszelkie pola w naszych formularzach, które będą ujawniane, są opisane jako pola publiczne, aby każdy użytkownik miał tę świadomość;

2. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania, a także usunięcia podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich/swojej instytucji danych użytkownik może dokonywać za pośrednictwem administratora strony tj. Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

3. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą

Nie przesyłamy użytkownikom żadnych zewnętrznych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku z umieszczeniem na portalu informacji o swojej działalności to:

  • zaproszenia lub informacje o przedsięwzięciach realizowanych przez Opolski Park – Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. i jego partnerów.

4. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Polityki prywatności portalu www.opnt.pl jesteśmy do dyspozycji użytkowników.