Wykłady Otwarte 2013/2014

Co to są „Wykłady Otwarte”?logo

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 Politechnika Opolska organizuje cykl spotkań pod nazwą „Wykłady Otwarte”. Partnerem przedsięwzięcia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

Tematyka zajęć dotyczyć będzie rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, a wykłady prowadzone będą wyłącznie przez praktyków biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych. Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Taka forma zajęć zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które promuje działania przybliżające uczelnie do biznesu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i mają charakter nieodpłatny.

Czytaj więcej

Wywiad z...

Rozmowa z prof. Joachimem Foltysem, prezesem Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

wufPanie Profesorze, idea funkcjonowania na Politechnice Opolskiej parku technologicznego ma już pewną tradycję, z jakim dorobkiem przejął Pan Profesor OPNT?
Obejmując kierowanie Opolskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (OPNT ) po kilku latach jego funkcjonowania, mogę powiedzieć, że dotychczas realizował on przede wszystkim projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz środki samorządowe i były to w głównej mierze tzw. projekty „miękkie" czyli związane z obszarami: szkoleń, coachingu dla przedsiębiorstw oraz transferu wiedzy pomiędzy Politechnika Opolską, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami. Dominowały jednak przede wszystkim szkolenia, seminaria oraz warsztaty o zróżnicowanej tematyce, np. zarządzanie projektami, odnawialne źródła energii, tworzenia biznesplanów oraz inżynieria finansowa. Na przestrzeni kilku ostatnich lat działania, Opolski Park Naukowo-Technologiczny (OPNT) zrealizował kilkanaście projektów (zróżnicowanych co do zakresu i wielkości).

Czytaj więcej... (PDF)

Ankieta szkoleniowa dla przedsiębiorców

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych i wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opolski Park Naukowo-Technologiczny

Prof. dr hab. inż. Joachim FoltysW 2007 roku Politechnika Opolska utworzyła park naukowo-technologiczny, by wykorzystać wiedzę naukową w praktyce gospodarczej oraz ułatwić kontakty między naukowcami i przedsiębiorcami. Prezesem został wówczas dr inż. Bogdan Tomaszek, a od 1 marca br jego pracami kieruje dr hab. inż. Joachim Foltys, profesor PO.

Nowy prezes rozpoczął od spotkania z Samorządem Studenckim PO, dla zdefiniowania i przygotowania wspólnych projektów pomiędzy OPNT i Samorządem Studenckim.

Powołał interdyscyplinarne zespoły studenckie dla rozwiązywania - przy pomocy metod heurystycznych - problemów, zdefiniowanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ.

Wspólnie z wybranymi przedsiębiorstwami z województwa zaproponował program „GRASZ O STAŻ".

Podjął współpracę w projektach Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju.

Ponadto, zdefiniował współpracę w postaci określonych projektów - między innymi z takimi korporacjami jak Heidelberg oraz Essab - oraz w projektach z innymi uczelniami spoza regionu , w tym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Teresa Zielińska
Rzecznik Prasowy PO