Opolski Park Naukowo-Technologiczny

Prof. dr hab. inż. Joachim FoltysW 2007 roku Politechnika Opolska utworzyła park naukowo-technologiczny, by wykorzystać wiedzę naukową w praktyce gospodarczej oraz ułatwić kontakty między naukowcami i przedsiębiorcami. Prezesem został wówczas dr inż. Bogdan Tomaszek, a od 1 marca br jego pracami kieruje dr hab. inż. Joachim Foltys, profesor PO.

Nowy prezes rozpoczął od spotkania z Samorządem Studenckim PO, dla zdefiniowania i przygotowania wspólnych projektów pomiędzy OPNT i Samorządem Studenckim.

Powołał interdyscyplinarne zespoły studenckie dla rozwiązywania - przy pomocy metod heurystycznych - problemów, zdefiniowanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ.

Wspólnie z wybranymi przedsiębiorstwami z województwa zaproponował program „GRASZ O STAŻ".

Podjął współpracę w projektach Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju.

Ponadto, zdefiniował współpracę w postaci określonych projektów - między innymi z takimi korporacjami jak Heidelberg oraz Essab - oraz w projektach z innymi uczelniami spoza regionu , w tym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Teresa Zielińska
Rzecznik Prasowy PO

Odsłony: 1164