Wywiad z...

Rozmowa z prof. Joachimem Foltysem, prezesem Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

wufPanie Profesorze, idea funkcjonowania na Politechnice Opolskiej parku technologicznego ma już pewną tradycję, z jakim dorobkiem przejął Pan Profesor OPNT?
Obejmując kierowanie Opolskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (OPNT ) po kilku latach jego funkcjonowania, mogę powiedzieć, że dotychczas realizował on przede wszystkim projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz środki samorządowe i były to w głównej mierze tzw. projekty „miękkie" czyli związane z obszarami: szkoleń, coachingu dla przedsiębiorstw oraz transferu wiedzy pomiędzy Politechnika Opolską, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami. Dominowały jednak przede wszystkim szkolenia, seminaria oraz warsztaty o zróżnicowanej tematyce, np. zarządzanie projektami, odnawialne źródła energii, tworzenia biznesplanów oraz inżynieria finansowa. Na przestrzeni kilku ostatnich lat działania, Opolski Park Naukowo-Technologiczny (OPNT) zrealizował kilkanaście projektów (zróżnicowanych co do zakresu i wielkości).

Czytaj więcej... (PDF)

Odsłony: 1016