Wykłady Otwarte 2013/2014

Co to są „Wykłady Otwarte”?logo

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 Politechnika Opolska organizuje cykl spotkań pod nazwą „Wykłady Otwarte”. Partnerem przedsięwzięcia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

Tematyka zajęć dotyczyć będzie rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, a wykłady prowadzone będą wyłącznie przez praktyków biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych. Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Taka forma zajęć zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które promuje działania przybliżające uczelnie do biznesu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i mają charakter nieodpłatny.

Czytaj więcej

Odsłony: 1194